Unikátní odvalující se zvedací most v Bruggách

Most Scheepsdale v belgických Bruggách zajišťuje bezpečné a rychlé křížení silnice N9 a kanálu Bruggy – Ostende. Kvůli jeho situování v místě s nízkými břehy byla pro lodní dopravu k dispozici pouze nízká podjezdová výška. Při hledání řešení zajišťujícího požadované dopravní parametry bez nutnosti zvyšovat navážkou břehy padla volba na zvedací most. Klasické zvedací mosty jsou ale velmi pomalé a pro dopravu představují nežádoucí zdržení. Proto byla zvolena konstrukce s mostovkou, která se zvedá a současně odsunuje stranou. Protože vozovka nemusí být během zvedání ve vodorovné rovině, bylo žádoucího pohybu dosaženo použitím zakřivených posuvných ramen.

Vierendeelův most dosloužil
V průběhu staletí bylo v této lokalitě postaveno několik různých mostů. V roce 1920 byl inženýrem Arthurem Vierendeelem (1852–1940, autor stejnojmenného nosníku) postaven most klasické pevné příhradové konstrukce. Kromě nízké podjezdové výšky byl jeho dalším omezením středový nosný pilíř, který limitoval možnou šířku projíždějících lodí. Nevyhovující byl i z hlediska stále náročnějších požadavků silniční dopravy, proto bylo v roce 2007 rozhodnuto o jeho nahrazení mostem novým.

mostUnikátní odvalující se konstrukce
Konstrukce, první svého druhu v Belgii, spojuje výhody odvalujícího se a zvedacího mostu. Síla, která pohybuje mostem a zvedá ho, působí ve směru osy vodního kanálu. Most se neotáčí podle pevného bodu, ale posouvá se zakřivenými rameny po soustavě ložisek. Kolébková ramena mostu jsou vysoká 15 m, vlastní most je 43 m dlouhý, 19 m široký a jeho hmotnost činí 1 070 tun. Nabízí dva pruhy pro automobilovou dopravu, jeden samostatný pruh pro autobusy, odděleně jsou vedeny pruhy pro cyklisty a chodce. Pod novým mostem mohou projíždět širší lodě než pod mostem původním, podjezdná výška se zvýšila z 16 na 29 metrů. Díky rychlému sklápěcímu mechanismu mostu se čekací doby automobilové a lodní dopravy významně zkrátily. Každá strana mostu má vlastní posouvací mechanismus složený z hydraulických zvedáků. Jejich dokonale paralelní pohyb zajišťuje sofistikovaný řídicí systém. Kluzný povrch, po kterém mostní konstrukce klouže při pohybu, je vyroben z kompozitu Teclite 100M. Ložiskové plochy jsou vyrobeny z materiálu BBS a uloženy v nerezové podpoře. Všechny ovládací systémy jsou umístěny v dálkově řízených jednotkách.

Výstavba na etapy
Projekt byl rozdělen do několika fází, důležitým parametrem realizace byla minimalizace dopravních omezení během výstavby. První fáze zahrnovala demolici starého silničního mostu a přípravu pro ukotvení mostu nového. Dále byla provedena studie aktualizace řídicího systému. Ve druhé fázi byly renovovány všechny betonové konstrukce, současně proběhla výroba vlastního mostního tělesa a odladění všech mechanismů, hydrauliky a ovládání. Ve třetí fázi byl most transportován na místo a osazen. Finální fáze zahrnovala zprovoznění mostu a nezbytné testy a kontrolní měření.

most2Schréder a Scheepsdaleský most v Bruggách
Společnost Schréder je celosvětově působící firmou v oblasti osvětlování a osvětlovací techniky, podílela se na osvětlení
mnoha významných objektů. Do Brugg byla přizvána k vytvoření nočního vzhledu nového zvedacího mostu. Návrh respektuje
požadovanou rovnováhu mezi funkčností a estetikou, jeho cílem bylo vizuálně potvrdit aktuální stav mostu a zároveň umožnit hru
světel v případě slavnostního osvětlení. Koncepce mostu i jeho tvar jsou ryze soudobé, proto byly i pro osvětlení zvoleny nejmodernější technologie svítidel a jejich řízení. Všechna svítidla využívají LED technologii. Když je most sklopen (otevřen pro silniční dopravu), je osvětlen bílým světlem, které charakterizuje běžný provoz na komunikaci a nevyvolává pocit mimořádné dopravní situace. Když je most vyklopen (uzavřen pro silniční dopravu), je osvětlen červeným světlem, které signalizuje nebezpečí v dopravě a upozorňuje uživatele, že cesta přes kanál není volná. Zábradlí je vybaveno 90 svítidly TiltLED, v nichž se střídá 8 vysoce výkonných bílých LED s 8 červenými. Osvětlení spodní části mostu, které může nabývat různých barev, zajišťuje 22 svítidel TiltLED RGB. Celá osvětlovací soustava je řízena DALI řídicím systémem. Výsledkem snažení je dynamicky osvětlený celek, který poutá pozornost svým tvarem ve dne a svou barevností v noci.

účel stavby: novostavba zvedacího mostu; místo stavby: ulice Scheepsdalelaan, Bruggy, BE; investor: Waterwegen a Zeekanaal; autoři: E+W Eggernont, Gent, BE; projekt stavby: Scheepsdale Bridge Automation a Drive Technology; realizace: 2009–2011; náklady na stavbu: 2,35 mil. €