Rok světla

Po celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle.  Cílem tohoto kroku je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti. Aktivity plánované v průběhu roku 2015 využijí této příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily nejen „světelné fandy“ po celém světě.

Webové stránky Mezinárodní rok světla 2015