METODA DVOU PŘÍKONŮ (BI-POWER)

V mnohých zemích je do sítě pouličního osvětlení zabudován dodatečný kabel, tzv. ovládací či spínací kabel.
V okamžiku zapnutí pouličního osvětlení jsou napájecí i ovládací kabely pod napětím 230 V. V určitou, zvolenou, dobu v noci se ovládací kabel odepne od elektrické sítě. Ovladač zaregistruje tento signál jako příkaz ke snížení výstupního proudu na danou nižší hodnotu. Většinou tato hodnota odpovídá 50 % světelného toku svítidla.
Tento postup je již běžnou praxí ve svítidlech osazených tradičními výbojkovými zdroji. S těmito zdroji se však dosahuje jenom omezených úspor ve spotřebě elektrické energie.
Naproti tomu v případě svítidel osazených LED moduly je snížení spotřeby energie téměř lineárně závislé na sníženém vyzařovaném světelném toku.
Systém dvou příkonů je vlastně nejjednodušší základní metodou stmívání, která jakkoliv je málo variabilní, vykazuje značné energetické úspory v období nočním, kdy postačuje méně světla.bi_power
Ke stažení
další Řídící systémy