INDIKÁTOR SNÍŽENÉHO PŘÍKONU

Nejjednodušším a cenově nejvýhodnějším způsobem regulování výbojkových svítidel je použití tlumivky s odbočkou v kombinaci s elektronickým přepínačem. Tento způsob regulace umožňuje v nočních hodinách přepnout výbojku o jeden výkonový stupeň níže. V praxi to znamená, že v definovaném časovém intervalu jsou výbojky skokově tlumeny dle následujícího schématu: 70/50W, 100/70W, 150/100W, 250/150W.

Zkušenosti z provozu ukazují, že je obtížné pouhým okem rozeznat, zda je regulace funkční. Přímým důsledkem nefunkčnosti regulačního prvku je nárůst provozních nákladů na spotřebovanou energii oproti deklarovanému předpokladu. Z uvedeného důvodu firma Schréder ve spolupráci se zákazníky osazuje na přání takto vybavená svítidla indikátorem sníženého příkonu. Pro indikaci byla zvolena modrá dioda, která je dobře viditelná pouhým okem.

 

Modrá dioda svítí – svítidlo se nachází v regulovaném režimu.

Modrá dioda nesvítí – svítidlo se nachází v režimu plného výkonu.