Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Dekorativní osvětlení

Dekorativní osvětlení

Slavnostní osvětlení

Slavnostní osvětlení

Osvětlení sportovišť

Osvětlení sportovišť

Osvětlení dopravních staveb

Osvětlení dopravních staveb

Artistic - Zaměřeno na architekty

www.artisticczech.cz

Artechnic-Schréder a.s.

Společnost Artechnic-Schréder a.s.je součástí skupiny firem Schréder Group, která má sídlo v belgickém Bruselu. Mateřská firma Schréder byla založena v roce 1927 a od počátku své existence se věnovala vývoji a výrobě elektrotechnických zařízení. Počátek vývoje a výroby osvětlovacích těles se datuje do 30tých let minulého století. Firma s dlouholetou tradicí má v současnosti po celém světě 40 dceřiných společností, které jsou nositelkami pokrokových přístupů a progresivních technologií. Prioritou dnešních dnů je vývoj a aplikace moderních LED technologií v osvětlovací technice.

Stejně tak jako firma Schréder i firma Artechnic-Schréder a.s., která byla založena v roce 1995 se sídlem v Praze, sleduje stejný směr, přičemž jejím cílem je státi se lídrem trhu s nejmodernějšími technologiemi ve veřejném osvětlení. Cesta k cíli probíhá vždy v souladu s morálním kodexem firmy Schréder. V našich projektech respektujeme reálné možnosti moderních technologií. Naše řešení však nejsou vedena pouze snahou o dosažení nejvyššího zisku na úkor kvality předloženého řešení. Kvalitní řemeslo je základním kamenem činnosti Artechnic-Schréder a.s.. Při návrzích osvětlovacích soustav jsou naší nejvyšší prioritou bezpečnost a zraková pohoda uživatele, nízká energetická náročnost a dlouhá životnost zařízení. Životnost nejen fyzická, zajištěná použitím kvalitních materiálů a vysokou kvalitou zpracování, ale i morální, zajištěná programem „Futureproof“. Program umožňuje modernizaci svítidel kopírující vývoj technologií bez nutnosti výměny těla svítidla, a tím snižuje do budoucnosti tvorbu odpadů, které vyžadují energeticky náročné zpracování a další zátěž pro životní prostředí.

Kde nás můžete potkat

Unikátní odvalující se zvedací most v Bruggách

ARTISTIC

Rok světla

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com